Sponsor serwisu:

Partnerzy:Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy podejmuje działalność na własną odpowiedzialność, za-chowując zarazem łączność z Episkopatem Polski, a w szczególności z Komisją ds. Środków Społecznego Przekazu. W pracach Stowarzyszenia uczestniczy z głosem doradczym asystent kościelny ustanowiony przez kompetentną władzę kościelną. Za źródło inspiracji Stowarzyszenie przyjmuje chrześcijańską wizję człowieka i społeczeństwa zawartą w Magisterium Kościoła. Celem Stowarzyszenia jest:
a) skupianie dziennikarzy ożywionych wspólną troską o chrześcijańską postawę wobec prawdy, a zwłaszcza o wolność wypowiedzi oraz rzetelność informacji we wszystkich rodzajach środków społecznego przekazu,
b) czynny udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła,
c) troska, by postępowanie dziennikarzy było zgodne z etyką katolicką,
d) stałe pogłębianie formacji duchowej i umiejętności zawodowych dziennikarzy,
e) reprezentowanie katolickiego środowiska dziennikarskiego wobec władz państwowych,
f) wspieranie dziennikarzy w ich pracy zawodowej, a zwłaszcza w dostępie do źródeł informacji,
g) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
h) ochrona praw i interesów dziennikarzy wobec wydawców.

Śląski Oddział KSD działa od marca 2014 r. Jego władze przedstawiają się następująco:

Prezes oddziału:

Tomasz Teluk, publicysta „Uważam Rze”, „Najwyższy Czas!”, „Egzorcysta”

Wiceprezesi:

Joanna Wyleżoł, dziennikarka radiowa „Radio eM”
Wojciech Żegolewski, dziennikarz telewizyjny, telewizja TVS
Marek Waniewski, dziennikarz internetowy, fronda.gliwice.pl

Kontakt: msza@trydencka.gliwice.pl ; tel. 600 023 118
Aby zostać członkiem stowarzyszenia wypełnij wniosek:
http://www.ksd.media.pl/pliki/Deklaracja_czlonkowska_KSD.pdf
Statut KSD: http://www.ksd.media.pl/statut-ksdWykonanie: Enterglobal