Sponsor serwisu:

Partnerzy:

Wybrano: Wyświetlaj wszystkie

Wspomnienie Świętego abp Józefa Bilczewskiego.
2012-03-20

Dziś rocznica śmierci Świętego abp Józefa Bilczewskiego.Wielkiego świętego i wielkiego patrioty. Józef Bilczewski, ksiądz arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego, ur. 24 IV 1860 r. w Wilamowicach, diecezja krakowska, w ubogiej rodzinie rolniczo-rzemieślniczej. Po ukończeniu w 1880 r. szkoły średniej w Wadowicach, wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Tu otrzymał święcenia kapłańskie 6 VII 1884 r.
17 grudnia 1900 r. został mianowany arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Zabiegał o wysoki poziom duchowy kapłanów i wiernych.

Wychował szeregi światłych księży i podniósł poziom moralny swej archidiecezji. W tym celu podejmował częste wizytacje pasterskie i wydawał bogate treścią i piękne w formie listy pasterskie. Stanowiły one prawdziwie głębokie rozprawy naukowe na aktualne tematy dotyczące życia religijnego.
Systematycznie przedstawiał w nich prawdy wiary, zwalczał błędy i naświetlał zagadnienia etyczne. Ze szczególną troską i miłością odnosił się do młodzieży. Również włączał się czynnie w pracę społeczną Kościoła. Chętnie brał udział i sam organizował związki i stowarzyszenia religijne, zawodowe i dobroczynne.
Lata I wojny światowej boleśnie uderzyły w jego archidiecezję. W tym szczególnym okresie okazał prawdziwie samarytańską postawę wobec potrzebujących. Jednak wiele owoców jego działalności zniszczyła zawierucha wojenna, ale też z nieustępliwą wytrwałością podejmował wysiłki, w celu ich reaktywowania. Zapadł na złośliwą anemię i całkowicie zdany na wolę Bożą zmarł 20 III 1923 r.
Według własnego życzenia pochowany został pomiędzy ubogimi na Cmentarzu Janowskim we Lwowie. Jego głębokie życie wewnętrzne znamionowała modlitwa, praca i zaparcie się siebie. Odznaczał się na co dzień wielką dobrocią, miłością, gorliwością o zbawienie dusz, bezinteresownością i wyrozumiałością. Zachęcał, aby "Nie z ludźmi walczyć, jeno z błędami"; aby "Panu Bogu dawać zawsze pierwsze miejsce w naszej myśli i sercu !. Nie tracić Go nigdy z oczu !".
Jak prawdziwy uczony zaznaczał, że "nic bardziej religii nie szkodzi, jak powierzchowna jej znajomość". A był uczonym wysokiej klasy o międzynarodowej sławie. Ideą przewodnią jego badań archeologicznych było stwierdzenie tożsamości wiary i struktury nowożytnego Kościoła z Kościołem katakumb. Życiem swoim i przekonaniem potwierdzał prawdę, że głęboka wiedza jest pomocą do osiągnięcia świętości.
Rozpoczęty 17 IV 1959 r. proces informacyjny, przesłany został do Rzymu i urzędowo otwarty 23 II 1963 r. Zbieranie pism księdza arcybiskupa Bilczewskiego, ich ocenę i tłumaczenie ukończono w maju 1986 r.

Uroczystości beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II we Lwowie 26 czerwca 2001 r.

Ogłoszony świętym w dn. 23 października 2005 roku przez papieża Benedykta XVI. I na ten dzień - 23 października - w kaledarzu diecezji polskich wprowadził jego wspomnienie dowolne.
Po polsku papież powiedział:
"Święty Józef Bilczewski był człowiekiem modlitwy. Msza święta, Liturgia Godzin, medytacja, różaniec i inne praktyki religijne wyznaczały rytm jego dni.
Szczególnie wiele czasu poświęcał adoracji eucharystycznej.

 

Przeczytaj list pasterski z 1923 roku: O miłości Ojczyzny.

Oraz Konferencję o Eucharystii.

 


Wykonanie: Enterglobal